Kimya

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilmi daha kapsamlı bir ifadeyle maddelerin özellikleriyle, sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin hâlleriyle, moleküller arası ve moleküler kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle, kimyasal dengenin prensipleri vb konularla ilgilenir. Kimya, çevremizdeki her şeyi oluşturan maddelerin nasıl davrandığını inceleyen bir bilimdir. Kimyasal süreçler yiyecek pişirmekten ilaç geliştirmeye kadar her şeyi etkiler. Kimya ayrıca yeni malzemeler oluşturmak, enerji kaynakları geliştirmek ve çevresel sorunları çözmek için kullanılır. Kimya, çeşitli alt dallara ayrılır. Bunlardan bazıları şunlardır: Analitik kimya: Maddelerin bileşimini ve yapısını belirleme yöntemleriyle ilgilenir. Organik kimya: Karbon içeren maddeleri inceleyen kimya dalıdır. İnorganik kimya: Karbon içermeyen maddeleri inceleyen kimya dalıdır. Fizikokimya: Kimyasal olayları fiziksel ilkelerle inceleyen kimya dalıdır. Biyokimya: Canlı organizmalardaki kimyasal süreçleri inceleyen kimya dalıdır. Kimya, birçok farklı alanda uygulama alanı bulur. Kimya mühendisleri, kimyasal süreçleri tasarlar, geliştirir, uygular ve yönetir. Kimyacılar ise ilaç, gıda, boya, plastik ve diğer birçok ürünün geliştirilmesinde rol oynar. Kimya ayrıca çevre bilimi, forensik bilim, malzeme bilimi ve nanoteknoloji gibi alanlarda da kullanılır. Eğer meraklı ve araştırmacı bir yapınız varsa ve problem çözme becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız kimya sizin için uygun bir alan olabilir. Kimya, gelecekteki birçok teknolojik yeniliğin temelini oluşturduğu için tıp, mühendislik, malzeme bilimi gibi birçok farklı alanda kariyer yapabilirsiniz.

Kimya Firmaları İçin Bulunan Sonuçlar :

0 Sonuç bulundu
Daha fazla firma girişi yükle